maanantai 17. maaliskuuta 2008

Mikko Ellilän oikeudenkäynti 14.3.2008

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan - asian käsittely Espoon käräjäoikeudessa 14.3.2008.

Syyttäjä: Valtionsyyttäjä Mika Illman
Syytetty: Mikko Ellilä
Syytetyn asianajaja: Kari Silvennoinen

Oikeuden puheenjohtaja: Juha Lehto
Lautamiehet: Aila Lehtinen, Rainer Westerlund ja Seppo Äikäs

Oikeudenkäynnin kulku:

Mika Illman: Yhteiskunta koostuu ihmisistä -teksti on julkaistu internetissä. Tekstissä panetellaan ja solvataan afrikkalaisia. Teksti sisältää rikoslain 11 luvun mukaista aineistoa, eikä sitä saa levittää yleisön keskuuteen. Esitän vaatimuksena, että materiaali on poistettava.

Kuvassa Mika Illman:

Illman: se, onko levitetty, on riidatonta säädöksen mainitsemalla tavalla. Riidanalaista on se, ovatko lausunnot laittomia.

Illman: Kyse ei ole mielipiteen vapaudesta. Ellilä saa olla mitä mieltä tahansa. Yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi on kuitenkin oikeuden väärinkäytön kielto. Sananvapautta ei saa käyttää väärin.

Puolustusasianajaja Kari Silvennoinen: [kieltää ensin sen, onko levitetty säädöksen mainitsemalla tavalla]. Sitten jatkaa: Pääasia on se, ovatko lausunnot lainvastaisia vai eivät. Ollaan "muka huolissaan" sananvapaudesta. On kuitenkin niin, että sananvapauden säädöksiä on tulkittava laajasti ja rajoittavia säädöksiä suppeasti. Ei ole olemassa sellaisia kansanryhmiä, joita vastaan kiihotusta olisi tapahtunut. Kirjoitus on mielipidekirjoitus, jossa on linkit faktoihin.

Silvennoinen: Neekeri-sana on vanha suomalainen sana, eikä itsessään loukkaava. Sanan käyttö sinänsä ei ole loukkaavaa. Jos syyttävä menestyy, kaikki internetin kärkkäät kirjoitukset joudutaan poistamaan. Kyse on mitä suurimmassa määrin sananvapaudesta.

Illman: Seuraavassa otteita siitä, mitä pidän lainvastaisena:

Lainaus I: "Afrikkalaisten mielestä ryöstöt .. (mahdollisesti laiton sitaatti poistettu) .. afrikkalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa."

Illman (edelliseen kohtaan viitaten): täyttää tunnusmerkistön.

Lainaus II: "USA:ssa ja Kanadassa neekerit .. (mahdollisesti laiton sitaatti poistettu) .. pakottaa neekerit sopeutumaan länsimaiseen kulttuuriin."

Illman (edelliseen kohtaan viitaten): perusteeton, epäasiallinen yleistys.

Lainaus III: "Neekerienemmistöiset alueet tietysti poikkeaisivat valkoisista alueista .. (mahdollisesti laiton sitaatti poistettu) .. afrikkalainen kansanluonne manifestoituu taas heidän käytöksessään."

Lainaus IV: "Neekerien tuominen Eurooppaan alentaa Euroopan väestön keskimääräistä älykkyystasoa.. (mahdollisesti laiton sitaatti poistettu) .. eivät olisi veronmaksajien rahoilla eläviä sosiaalipummeja."

Illman (kaikkiin edellisiin lainauksiin): Nämä ovat ne otteet, joita pidän tunnusmerkistön täyttävänä. Jos olisi niin, että artikkelissa olisi vähäisiä (tunnusmerkistön täyttäviä) kohtia, tällainen ei vielä tekisi artikkelia lainvastaiseksi kokonaisuutena arvostellen.

Silvennoinen: Vetoan samoihin kohtiin. Huomautan siitä, että teksti sisältää linkkejä. Kyseessä on mielipide, joita on perusteltu linkein. Tässä on kyse oman mielipiteen perustellusta esittämisestä.

Ellilä (edelliseen kohtaan viitaten): Kaksikymmenkertaiset rikosluvut ovat peräisin oikeusministeriön tutkimuksista.

Ellilä ja Silvennoinen:

Oikeuden puheenjohtaja Juha Lehto: Äo-mielipide perustuu siis arvostettujen tutkijoiden mielipiteeseen.

Illman: En kiistä, etteikö linkkejä olisi. Väitän kuitenkin, että aineisto on silti lainvastaista.

Lehto (Ellilälle): On parasta, jos kerrotte asiat itse siten kuin ne ovat tapahtuneet. Kertoisitteko blogista?

Ellilä: Kyseessä on nettipäiväkirja, jossa on yli 100 erilaista kirjoitusta.

Lehto: Yhteiskunta koostuu ihmisistä -tekstissä on tämä David-patsas?

Ellilä: Tarkoitus oli kiinnitää huomioita eri kulttuurien välisiin ilmiöihin, sellaisiin, joita ei julkista keskustelua ole käyty.

Ellilä: [Neekerit-sanan käytöstä] Neekerit sanan yhteydessä esiintyvä linkki johtaa omaan kirjoitukseeni, jossa selvennän tätä käsitettä. Sana on etymologisesti täysin neutraali, en käytä sanaa loukkaavassa tarkoituksessa. Zimbabwe, Senegal ja Kongo ovat erilaisia yhteiskuntia kuin Yhdysvallat. tämä on fakta, jota kukaan ei kiistä. Persoonallisuus on geneettistä; synnynnäisistä persoonallisuuseroista eli
persoonallisuuden geneettisyydestä on kirjoittanut mm. Helsingin yliopiston psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen.

Ellilä: En ole verrannut ihmisryhmiä eläimiin. Totesin vain, että ihminen on eläin, homo sapiens, mikä on tietenkin yleissivistykseen kuuluva tosiasia.

Silvennoinen: Ja tämä koskee yhtä hyvin mustia kuin valkoisiakin ihmisiä?

Ellilä: Kyllä, tietenkin.

Ellilä: Äo-asiassa ei ole loukkaamistarkoitusta. Äo-erot ovat tosiasioita, joita mitataan tutkimuksilla. Kaikissa tutkimustuloksissa on saatu tulokseksi se, että afrikkalaisten keskimääräinen äo on pienempi kuin eurooppalaisten. Tämä on kiistaton tosiasia, jonka kieltäminen vastaa painovoimalain kieltämistä.

Ellilä: [Loinen-sanan käytöstä] 1800-luvun suomalaisessa agraariyhteiskunnassa käytettiin sosioekonomisia termejä "mäkitupalainen", "torppari" ja "loinen". Termi ei ole poliitikkojen käytössä, mutta minä en ole mikään poliitikko vaan yksityishenkilö.

Ellilä: Artikkelissa on viittaus työministeriön sivuille. 90 % somaliväestöstä on työelämän ulkopuolella. Kymmenen prosenttia työssäkäyviä ei elätä loppua 90 %:ia, joten työelämän ulkopuolella olevat somalit aiheuttavat nettomääräisiä kustannuksia suomalaisille veronmaksajille.

Ellilä: Euroopalle aiheutuu kuluja, kun tänne tulee ryhmiä, jotka eivät elätä itseään. Suomalaisten terveydenhuoltoon ja koulutukseen jää entistä vähemmän varoja.

Silvennoinen: Onko ollut tarkoitus loukata tai kiihottaa?

Ellilä: Ei. Tekstissä analysoidaan miljoonien ihmisten populaatioita. Nämä ovat yhteiskunnallisia asioita. Samassa tekstissä sanotaan, että suomalaiset miehet tekevät enemmän rikoksia kuin naiset. Ei se ole loukkaus miehiä kohtaan, että totuudenmukaisesti kerrotaan miesten tekevän enemmän rikoksia kuin naiset. Vastaavasti ei ole loukkaus afrikkalaisia kohtaan, että totuudenmukaisesti kerrotaan afrikkalaisten tekevän enemmän rikoksia kuin eurooppalaiset.

Illman: Mikä on koulutuksenne?

Ellilä: Opiskelen kauppakorkeakoulussa, en ole vielä valmistunut. Mitä tämä tähän kuuluu?

Illman: Miten tälle sivustolle voi päätyä netissä?

Ellilä: Esimerkiksi siten, että kirjoittaa Googleen hakusanoiksi minun nimeni.

Illman: Entä jos kirjoittaa Googleen hakusanoiksi joitakin kirjoituksessa esiintyviä sanoja, voiko sen löytää sillä tavoin?

Ellilä: Siten Google toimii.

Illman: Mihin perustatte "normaalia meininkiä"-väitteen?

Ellilä: Tunnettuihin tosiasioihin. Zairessa diktaattorit Mobutu Sese Seko ja Laurent Kabila tappoivat miljoonia ihmisiä, Zimbabwessa diktaattori Robert Mugabe on tappanut satojatuhansia ihmisiä.

Illman [viitaten lauseeseen joka alkaa sanoilla "Afrikkalaisten mielestä..."]: Mistä voitte tietää, että esimerkiksi jokin Suomessa asuva afrikkalainen perhe on tätä mieltä?

Ellilä: Kukaan normaalilla lukutaidolla varustettu henkilö ei voi tulkita tuota kohtaa niin, että puhuisin jokaisesta afrikkalaisesta maailmassa. Aivan samoin lause "Miehet ovat naisia pidempiä" ei tarkoita, että kaikki miehet olisivat kaikkia naisia pidempiä. Kyse on suuria populaatioita koskevista tilastollisista keskiarvoista.

Illman: Neekeri-sanan kohdalla on linkki. Ymmärsinkö oikein, että tämä oli linkki omaan kirjoitukseenne?

Ellilä: Kyllä.

Illman: Mainitsette "ympäröivän valkoisen yhteiskunnan pakottavan neekerit sopeutumaan länsimaiseen kulttuuriin". Millä perustelette tämän?

Ellilä: Missään ei sanota, että kaikki olisivat tietynlaisia. Lausunto ei ole loukkaava yksittäisiä ihmisiä kohtaan.

Illman: Onko sillä merkitystä, että Afrikan maat ovat olleet siirtomaita, ja että eurooppalaiset ovat aiheuttaneet Afrikan nykyiset olot?

Ellilä: Tämä on virheellinen tulkinta. Afrikan maiden itsenäistyminen on tapahtunut 40-50 vuotta sitten. Tämän jälkeenkään olot eivät ole parantuneet. Afrikassa tehdään kymmenkertainen määrä murhia Suomeen verrattuna. Kiistättekö tämän?

Illman: [Ei vastaa, viittaa sen sijaan tekstinkohtaan: "Neekerien tuominen Eurooppaan siis alentaisi Euroopan elintasoa, vaikka neekerit eivät olisi veronmaksajien rahoilla eläviä sosiaalipummeja."] Miten perustelette?

Ellilä: Ne harvat työssäkäyvät afrikkalaiset maahanmuuttajat eivät maksa niin paljon veroja, että nämä verot kattaisivat työelämän ulkopuolella olevien afrikkalaisten saamat sosiaalietuudet ja julkiset palvelut. Afrikkalaiset siis aiheuttavat nettomääräisesti kustannuksia eurooppalaisille valtioille.

Ellilä: Tatu Vanhasen kirjassa on osoitettu, että väestön keskimääräisen ÄO:n ja henkeä kohti lasketun BKT:n välillä on tilastollisesti erittäin merkittävä positiivinen korrelaatio. Jos ÄO laskee maahanmuuton seurauksena, BKT laskee.

Illman: Mihin perustatte "sosiaalipummi"-sanan käytön?

Ellilä: Kuuluu yleiseen kielenkäyttöön. Jotkin kansanedustajista käyttävät tätä termiä.

Illman: Oletteko itse sellainen?

Ellilä: Olen.

Illman: Elätte veronmaksajien rahoilla?

Ellilä: Kyllä. En ymmärrä, miksi termiä ei voitaisi käyttää opiskelijoista.

Ellilä: Time-lehti julkaisi vastikään tilastoja USA:n vankipopulaatiosta. Vankipopulaatio on mielestäni varsin hyvä kokonaisrikollisuuden indikaattori, koska rikoksista annetaan vankeustuomioita suunnilleen niiden vakavuuden suhteessa. Niinpä erot demografisten ryhmien välillä vankipopulaation koossa kertovat kokonaisrikollisuuden eroista näiden demografisten ryhmien välillä. USA:n mustista miehistä joka 9. on vankilassa ja valkoisista miehistä joka 106., valkoisista naisista joka 355.; mustien ja valkoisten amerikkalaisten välillä on siis valtavan suuria eroja rikollisuudessa.

Illman: Väitättekö, että esimerkiksi enemmistö Suomessa tehtävistä tapoista olisi maahanmuuttajien tekemiä?

Ellilä: En tietenkään ole väittänyt mitään tuollaista, sillä "enemmistö" tarkoittaa yli 50 prosenttia. On aivan selvää, että koska maahanmuuttajia on Suomessa vain muutama prosentti, enemmistön kaikista rikoksista tekevät suomalaiset. Niinpä maahanmuuttajat, joita on Suomen väestöstä noin kaksi prosenttia, eivät tee suurinta osaa eli yli 50 prosenttia esimerkiksi kaikista Suomessa tehtävistä raiskauksista. He tekevät 40 prosenttia raiskauksista. Tämä on merkittävää tietoa, josta pitäisi keskustella. Luin juuri äskettäin maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin kommentoineen, että maahanmuuttajille ominaisista rikoksista pitäisi keskustella enemmän. Sitähän minä juuri olen tehnyt. Minun blogini on juuri sitä maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin peräänkuuluttamaa kansalaiskeskustelua maahanmuuttajien rikollisuudesta. Oikeusministeriön julkaisemien rikostilastojen mukaan somalit tekevät yli sata kertaa enemmän ryöstöjä per henki kuin suomalaiset. Tämä on tärkeää tietoa, joka on tuotava julkisuuteen. Sitä paitsi asia on jo julkista tietoa, joka on vapaasti luettavissa oikeusministeriön internetsivuilta. Ei kansalaista voida rangaista siitä, että hän kertoo, mitä viranomaisten julkaisemilla internetsivuilla lukee.

[Tässä vaiheessa yleisöstä kuului voimakkaita naurunpyrskähdyksiä, ja yleinen huvittuneisuus valtasi istuntosalin. Ei ole täysin selvää, tuliko naurunremakka ainoastaan yleisöltä vaiko myös lautamiehiltä, mutta yhtä kaikki lautamiehet hymyilivät kuin pieni aurinko.]

Juha Lehto ja lautamiehet:

Illman: [viittaa VDare-linkkiin] Mikä organisaatio tämä VDare on?

Ellilä: En tiedä. Käytin Googlea.

Illman: Onko tämä objektiivinen, arvostettu yhteisö?

Ellilä: En tiedä. Hain Googlella Vanhasen kirjasta tietoja. Hain kaavakuvaa, se löytyi kyseisestä linkistä. VDaren tekemä arvostelu ei itsessään ollut kiinnostava.

[Siirrytään loppupuheenvuoroihin].

Illmanin loppupuheenvuoro: Vetoaisin kirjallisuuslähteisiin [Toinen niistä on WSOY:n julkaisema "Rikosoikeus", toinen on Syrjinnän vastainen käsikirja, toimittanut Timo Makkonen - International organization for migration 2003. s. 128.]. Tässä kommentaari. Todetaan, että on tullut riidattomasti näytetyksi, että teksti on ollut yleisön saatavilla. Ei ole kyse siitä, etteikö mielipiteitä saisi olla. Tietynlaisten mielipiteiden levittäminen on säädöksen tarkoittamaa. Panetelussa ja kiihottamisessa on usein kyse yleistämisestä.

Illman: On ihan totta, että Afrikassa tehdään paljon väkivallantekoja. Tämä ei oikeuta yleistäviä kommentteja siitä, että Suomessa asuvat maahanmuuttajat olisivat taipuvaisia toimimaan näin. En kiistä sitä, etteikö Suomessa olisi maahanmuuttajia, jotka syyllistyvät rikoksiin. Mutta kommentoinnin tulisi olla asiallisessa sävyssä esitettyä. Puolitotuuksien esittäminen täyttää kiihoittamisen tunnusmerkistön. Ellilä esittää väritettyä totuutta sekä puolitotuuksia, näinollen tunnusmerkistö täyttyy. Sanonnat "afrikkalaiset käyttäytyvät" sekä "neekerit noudattavat" ovat niiin yleistäviä, ettei niitä voida pitää asianmukaisina.

Illman: [lukee kirjallisuusviittestä] Panetteluksi tulee myös katsoa kansanryhmän katsominen muita vähä-älyisemmäksi. Vanhasen väite on kiistanalainen. Väitän, että Ellilä vetoaa tähän näennäistieteellisesti.

Illman: VDare ei ole mikään tieteellinen tai objektiivinen, vaan äärioikeistoon kallellaan oleva järjestö, joka mm. vastustaa meksikolaisten maahanmuuttoa Yhdysvaltoihin. En katso, että se olisi objektiivinen taho.

Ellilä: Tahtoisin huomauttaa tähän, että on täysin epäolennaista, millaista poliittista kantaa kyseinen järjestö edustaa, sillä en millään tavoin viitannut järjestön sivuilla olevaan arvosteluun, vaan pelkästään kaavakuvaan, joka oli kopioitu arvosteluun suoraan Tatu Vanhasen kirjasta. Olisin aivan yhtä hyvin voinut itse ottaa valokopion kyseisestä kaavakuvasta. Se, että syyttäjä viittaa "äärioikeistoon", kertoo mielestäni hänen yrityksestään politisoida tätä oikeudenkäyntiä.

Illman: Katson, että syyte on näytetty toteen, ja että Ellilä on tuomittava. Kysymys on periaatteellinen. Todisteeksi annettu teksti on poistettava internetistä ja tuomittava menetetyksi. [viittaa myös sakkorangaistukseen].Silvennoinen pitää puolustuksen loppupuheenvuoron: Syyte on jäänyt näyttämättä toteen. Tekstin poistaminen vastaisi kirjarovioita. Ollaan muka huolissaan sananvapaudesta, mutta mitä tehdään mielipiteillä, joita ei saa julkaista? Syyttäjältä on jäänyt kokonaan toteennäyttämättä kiihotus. Ei ole sellaista kansanryhmää, jota vastaan olisi kiihotettu. Ensin syyttäjä tekopyhästi puolustaa mielipiteenvapautta ja sitten seuraavassa hengenvedossa mitätöi sen - saat olla jotain mieltä, muttet saa sanoa sitä ääneen. Näin oli Neuvostoliitossa.

[Syyttäjä ja syytetty poistuvat huoneesta, puheenjohtaja jää hetkeksi nevottelemaan lautamiesten kanssa. Hetken päästä kaikki palaavat saliin.]

Oikeuden puheenjohtaja Lehto: Tuomio annetaan kansliapäätöksenä 27.3.2008.

Muistiin kirjasi,

Matias Turkkila


Katso myös: 27.3.2008 annettu tuomio.


EDIT 18.3.2008 klo 13:03 - huomioitu Miikan kommentit (lakiteknisiä asioita, kts kommentit)

EDIT 18.3.2008 klo 14:32 - huomioitu Adelphin kommentit (yleisiä muistinvaraisia tarkennuksia, kts kommentit)

EDIT 18.3.2008 klo 21:40 - huomioitu Ellilän kommentit (tarkennettu useita kohtia sanatarkkojen muistiinpanojen avulla)

EDIT 19.3.2008 klo 17:51 - lisätty toinen Illmanin loppupuheenvuoron kirjallisuusviite

48 kommenttia:

reino kirjoitti...

Jos tuo kommentaari on pääosin - kuten uskon - diginauhalta purettu, niin minun mielestäni Illmanin syyte on tällä kertaa todella heikoilla perusteilla.

Mielestäni Illman olisi helposti voittanut tämän jutun vetoamalla omaan ylivoimaiseen moraalisäteilyynsä sekä korkeaan virka-asemaansa. Näihin vetoamalla Illman ei olisi voinut olla väärässä.

Nyt näyttää siltä, että Illman teki sen virheen, että lähti väittelemään faktoista ns. äärioikeistolaisten kanssa. Illman ei selvästikään ole lukenut maailman suurimman ajattelijan mietelmää, jonka mukaan näyttäää siltä että kaikki tosiasiat olisivat oikeiston puolella, mutta eihän se niin saa olla.

Ellilä itse puolusti paremmin kuin asianajajansa, mutta asiantuntevan lakimiehen läsnäoloa ei pidä vähätellä.

Jos olisin itse ollut tuossa lautamiehenä, niin olisin nauranut paskat housuissa muutamaankin kertaan.

Jos tuolta pohjalta tulee langettava tuomio, niin me tiedämme missä mennään.

IDA kirjoitti...

"Jos olisin itse ollut tuossa lautamiehenä, niin olisin nauranut paskat housuissa muutamaankin kertaan"

Itse olisin varmaan joutunut pyytämään lupaa poistua salista.

Pakko uskoa, että tuomiota ei tule. Asianajajan huomio, että ei ole olemassa mitään kansanryhmää, jota olisi loukattu, tai edes kuvailtu on täysin oikea.

Ilkka kirjoitti...

Oli hauskaa kyllä mullakin kun lueskelin. Lämmin kiitos tästä raportista :)

Anonyymi kirjoitti...

Asiahan on niin, että oikeudessa homma meni jopa paremmin, kuin mitä Matiaksen muistiinpanoista käy ilmi. Ellilä käytännössä tyrmäsi kaikki Illmanin argumentit sitä lukuunottamatta, että asia oli "vähän pahasti sanottu." Langettava tuomio tulee joko juuri tällä perusteella, tai sitten siksi, että se on ennalta päätetty. Itse olen toiveikas.

Seuraavassa muutama pilkunviilaus:

"Kantaja: Valtionsyyttäjä Mika Illman
Vastaaja: Mikko Ellilä
Vastaajan asianajaja: Kari Silvennoinen"


Rikosjutuissa ei ole vastaajaa ja kantajaa, vaan puhutaan syytetystä ja syyttäjästä.

Euroopan ihmisoikeuden artikloissa

Puhe oli yleissopimuksesta ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi eli tuttavallisemmalta nimeltään Euroopan ihmisoikeussopimuksesta ja sen artikloista.

Jos olisi niin, että artikkelissa olisi vähäisiä (tunnusmerkistön täyttäviä) kohtia, tällainen ei vielä tekisi artikkelia lainvastaiseksi.

Lainvastaiseksi kokonaisuutena arvostellen

Illmanin (toinen) oikeuskirjallisuuslähde oli WSOY:n julkaisema "Rikosoikeus", alan peruskirjallisuutta.


-miikka, oik. yo.

Lotta Roti kirjoitti...

"Jos tuolta pohjalta tulee langettava tuomio, niin me tiedämme missä mennään."

Näin on näreet. Ensinnäkään Illmanin ei edes pitäisi väitellä faktoista tai mielipiteistä, vaan siitä, onko lakia rikottu (mikä osoittaa, että kyseessä on hänen omaan poliittiseen agendaansa perustuva vendetta). Toiseksi hän häviää väittelyn 6-0 :D

Jos yleistäminen ja räväkkä kielenkäyttö kielletään, kielletään samalla tilastojen tekeminen, kognitiivinen ajattelu, kolumnit jne. Eli silloin ei todellakaan ole sananvapautta.

Matias Turkkila kirjoitti...

Tarkennan vielä sen verran, että käytössä ei ollut nauhuria - sellaisen käyttö olisi ei käsittääkseni olisi ollut asianmukaista. Kirjasin sen sijaan asinosaisten kommentit paperille mahdollisimman tarkkaan paperinkulmalle.

Miikalle kiitokset tarkennuksista, sisällytän nuo varsinaiseen tekstiin mahd pikaisesti.

Jo muilla paikallaolleilla on tarkentavia kommentteja, otan niitä mielelläni vastaan. Varsinkin itselleni tuntemattomaksi jäänyt "valkopaitainen mies" näytti tekevän ahkerasti muistiinpanoja.

Vasarahammer kirjoitti...

Reino on aivan oikeassa. Tällainen on niin absurdia, että sille on pakko nauraa, vaikka kyse on oikeasti vakavista asioista.

Koska poliitikot eivät tee yhtään mitään, oikeuslaitos säätää lakia tuomioistuinten kautta. Tällöin Illmanin kaltaiset kiihkomieliset poliittisen agendan omaavat syyttäjät ovat vahvoilla.

"Nyt näyttää siltä, että Illman teki sen virheen, että lähti väittelemään faktoista ns. äärioikeistolaisten kanssa."

Tämä uskomattoman typerä liike osoittaa, että Illman oli kevyin eväin liikkeellä. Hänen olisi pitänyt osoittaa, mikä tekstissä täyttää solvaamisen tai panettelun tunnusmerkit. Tätä hän ei edes yrittänyt tehdä, jos ei noita alun lainauksia lasketa sellaisiksi.

Käräjäoikeuden päätös voi olla mitä tahansa.

Anonyymi kirjoitti...

Ellilä pyöritti Illmania kuin pikkupoika väkkärää.

Illman teki sen virheen, että hän meni omana itsenään oikeuteen ja edusti itseään. Pöh. Yksikään vakavastiotettava lakitieteen ammattilainen ei tee sitä virhettä. Illman myös keskittyi tosiasioihin ja detaljeihin sen sijaan, että olisi alkanut käyttää hyväkseen Ellilän (oletettuja) motiiveja. Niihin takertumalla Ellilä olisi saatu narautettua. Illman kuvitteli, että hän pystyisi pelkällä auktoriteetillaan jyräämään Ellilän. Niin ei käynyt.

Kaikenkaikkiaan todella surkuhupaisa oikeudenkäynti. Vastassa ei ollutkaan mikään pulipääskini, jonka ÄO on samaa luokkaa kuin ruumiinlämpö, vaan fiksu ja asiansa osaava ihminen. Ellilä puolusti todella hienosti ja vei kuulustelun kotiin 6-0.

Ehkäpä ruukinmatruunakin voi tulevaisuudessa alkaa käyttämään yksikön ensimmäistä persoonaa teksteissään.

Matias Turkkila kirjoitti...

Kiitos Miikka, kommenttisi sisällytetty leipätekstiin. Tarkistatko vielä, että Rikosoikeus-kirjallisuusviite meni varmasti oikein?

Anonyymi kirjoitti...

Näköjään lautamiehistö koostuu yhdestä vihreästä ja kahdesta kokoomuslaisesta.

Rikosoikeudenkäynti 3.12.2007 kirjoitti...

Sopii muistaa ettei kokoomuslaiset takaa oikeutta. Omassa tapauksessani 3.12.2007 oli rikosoikeudenkäynnissä syytettynä laittomista uhkailuista päällekarkailuista Sylvain Kipre ja lautamiehet liki kaikki kokoomuksesta.

Tuomiota ei tullut kun tuomari Arto Lintunen päätteli ettei Lehdon tarvinnut pelätä

Todistajia oli useita siitä että oli syytä pelätä Kipren laittomia uhkailuja ja yläruumis paljaana huutamia I kill you! huutoja

Seppo Lehto Tampere

Anonyymi kirjoitti...

"Vanhasen väite on kiistanalainen. Väitän, että Ellilä vetoaa tähän näennäistieteellisesti."

Mikäli Tatu Vanhaseen viittaaminen on lainvastaista tai raskauttavaa, luulisi näin maallikkojärjellä ajatellen, että myös Vanhaselle pitäisi tehtailla syyte ja vaatia hänen kirjansa poistamista yleisön saatavilta.

Suuret kiitokset mielenkiintoisesta raportista!

Adelphi kirjoitti...

Tässä muutamia tarkennuksia, joita itselleni tuli mieleen:

Mika Illman: Yhteiskunnat koostuvat ihmisistä - teksti on julkaistu internetissä.

Kirjoituksen nimi on Yhteiskunta koostuu ihmisistä. En tosin ollut paikalla alkuvaiheessa, joten en ole varma, muistiko Illman vain kirjoituksen nimen väärin. Huom. myös pilkunviilauksellinen seikka: -teksti, ei - teksti.

Illman (edelliseen kohtaan viitaten): Kaksikymmenkertaiset rikosluvut ovat peräisin oikeusministeriön tutkimuksista.

Oletan, että tämän sanoi Ellilä eikä Illman. Kysehän oli yhdestä kirjoituksen linkeistä löytyvästä tiedosta. Ellen väärin muista, Illman jopa totesi jossain vaiheessa oikeudenkäyntiä, ettei ollut tutustunut linkkien sisältöön.

Ellilä: En ole verrannut ihmisryhmiä eläimiin. Olen verrannut ihmiskuntaa, siis ihmisiä yleensä, eläimiin.

Ellilä ei mielestäni sanonut verranneensa ihmiskuntaa eläimiin, vaan suunnilleen näin:

Ellilä: En ole verrannut ihmisryhmiä eläimiin. Totesin vain, että ihminen on eläin, homo sapiens, mikä on tietenkin yleissivistykseen kuuluva tosiasia.

Silvennoinen: Ja tämä koskee yhtä hyvin mustia kuin valkoisiakin ihmisiä?

Ellilä: Kyllä, tietenkin.

Illman: Onko sivusto ollut saatavilla?

Ellilä: Jos joku googlettaa nimelläni tai googlettaa tekstissä esiintyvillä sanoilla, niin sivustolle pääsee. Siten Google toimii.


Tämä keskustelu käytiin hieman pidemmässä muodossa, suunnilleen näin:

Illman: Miten tälle sivustolle voi päätyä netissä?

Ellilä: Esimerkiksi siten, että kirjoittaa googleen hakusanoiksi minun nimeni.

Illman: Entä jos kirjoittaa googleen hakusanoiksi joitakin kirjoituksessa esiintyviä sanoja, voiko sen löytää sillä tavoin?

Ellilä: Siten google toimii.

Illman: Entä jos ajatellaan Suomessa asuvaa perhettä - miten he kokevat nämä väitteet?

Ellilä: Tässä ei puhuta kaikista ihmisistä. Mielestäni voidaan käyttää yleisiä ilmaisuja Afrikassa vallitsevista olosuhteista.


Tämäkin ajatustenvaihto käytiin muistaakseni hieman toisessa muodossa:

Illman [viitaten lauseeseen joka alkaa sanoilla "Afrikkalaisten mielestä..."]: Mistä voitte tietää, että esimerkiksi jokin Suomessa asuva afrikkalainen perhe on tätä mieltä?

Ellilä: Kukaan normaalilla lukutaidolla varustettu henkilö ei voi tulkita tuota kohtaa niin, että puhuisin jokaisesta afrikkalaisesta maailmassa. Aivan samoin lause "Miehet ovat naisia pidempiä" ei tarkoita, että kaikki miehet olisivat kaikkia naisia pidempiä. Kyse on suuria populaatioita koskevista tilastollisista keskiarvoista.

Illman: Onko tietoa siitä, että Suomessa tehtävät tapot olisivat maahanmuuttajien tekemiä?

Ellilä: Maahanmuuttajat tekevät kantaväestöön nähden 20-kertaisen määrän raiskauksia sekä 40 prosenttia kokonaismäärästä.


Tämä keskustelu käytiin suunnilleen tässä muodossa:

Illman: Väitättekö, että esimerkiksi enemmistö Suomessa tehtävistä tapoista olisi maahanmuuttajien tekemiä?

Ellilä: En tietenkään ole väittänyt mitään tuollaista, sillä "enemmistö" tarkoittaa yli 50 prosenttia. On aivan selvää, että koska maahanmuuttajia on Suomessa vain muutama prosentti, enemmistön kaikista rikoksista tekevät suomalaiset. Niinpä maahanmuuttajat, joita on Suomen väestöstä noin kaksi prosenttia, eivät tee suurinta osaa eli yli 50 prosenttia esimerkiksi kaikista Suomessa tehtävistä raiskauksista. He tekevät 40 prosenttia raiskauksista.

[Tässä vaiheessa yleisöstä kuului melko äänekkäitä naurunpyrskähdyksiä]

Illman: VDare ei ole tieteellinen tai objektiivinen, lisäksi se on kallellaan äärioikeistoon. En katso, että se olisi objektiivinen taho.

Tätä Illmanin puheenvuoroa voi hieman tarkentaa, minkä lisäksi Ellilän vastapuheenvuoro on mielestäni syytä ottaa mukaan:

Illman: VDare ei ole mikään tieteellinen tai objektiivinen, vaan äärioikeistoon kallellaan oleva järjestö, joka mm. vastustaa meksikolaisten maahanmuuttoa Yhdysvaltoihin. En katso, että se olisi objektiivinen taho.

Ellilä: Tahtoisin huomauttaa tähän, että on täysin epäolennaista, millaista poliittista kantaa kyseinen järjestö edustaa, sillä en millään tavoin viitannut järjestön sivuilla olevaan arvosteluun, vaan pelkästään kaavakuvaan, joka oli kopioitu arvosteluun suoraan Tatu Vanhasen kirjasta. Olisin aivan yhtä hyvin voinut itse ottaa valokopion kyseisestä kaavakuvasta. Se, että syyttäjä viittaa "äärioikeistoon", kertoo mielestäni hänen yrityksestään politisoida tätä oikeudenkäyntiä.

--

Korostan, että nämäkin lainaukset ovat muistinvaraisia eivätkä missään tapauksessa sanatarkkoja, joten niitä voi liittää leipätekstiin harkinnan mukaan.

Matias Turkkila kirjoitti...

Kiitokset, Adelphi. Tein seuraavia muutoksia:

* "Yhteiskunnat koostuvat ihmisistä" -> muutettu.

* " - teksti" -> muutettu :)

* "Oletan, että tämän sanoi Ellilä eikä Illman" -> Juuri näin.

* "Ellilä ei mielestäni sanonut verranneensa ihmiskuntaa eläimiin, vaan suunnilleen näin: Ellilä: En ole verrannut ihmisryhmiä eläimiin. Totesin vain, että ihminen on eläin, homo sapiens, mikä on tietenkin yleissivistykseen kuuluva tosiasia." -> Kirjoitin itselleni muistiin näin: En ole verrannut ihmisryhmiä eläimiin. Olen verrannut ihmiskuntaa (ihmisiä yleensä) eläimiin." Jätän oman versioni toistaiseksi voimaan. Ellilä kommentoinee.

* "..yhtä hyvin mustia kuin valkoisiakin.." -> lisätty

* "Miten tälle sivustolle voi päätyä netissä?" -> lisätty, juuri noin se meni.

* "Mistä voitte tietää, että esimerkiksi jokin Suomessa asuva afrikkalainen perhe on tätä mieltä?" -> en muista tätä kohtaa, ja muistiinpanoni tästä olivat suppeat. Lisään ehdottamallasi tavalla.

* "Väitättekö, että esimerkiksi enemmistö Suomessa tehtävistä tapoista" -> muutettu.

* "Tässä vaiheessa yleisöstä kuului melko äänekkäitä naurunpyrskähdyksiä" -> Aivan totta, nauru lähti liikkeelle yleisöstä. Lautamiehet olivat kuitenkin silminähden huvittuneita. En osaa varmaksi sanoa, nauroivatko he vai hymyilivätkö ainoastaan. Muutin alkup tekstiäni tätä vastaavaksi.

* "Tätä Illmanin puheenvuoroa voi hieman tarkentaa, minkä lisäksi Ellilän vastapuheenvuoro on mielestäni syytä ottaa mukaan" -> lisätty.

Adelphi kirjoitti...

Lautamiehet tosiaan hymyilivät useassakin kohtaa oikeudenkäyntiä ja varmasti joskus hymähtivätkin (vaikkeivät tietenkään nauraneet kovaäänisesti), lähinnä Ellilän puheenvuorojen aikana. Tulkitsin tämän huvittuneisuudeksi siitä, että Ellilä joutui vastamaan Illmanin kysymyksiin vääntämällä rautalangasta useita itsestään selviä tosiasioita, kuten sen, että maahanmuuttajat eivät tee enemmistöä rikoksista Suomessa tai että Afrikassa esiintyy sotia, nepotismia, korruptiota jne. Ellilä itse kirjoittaa bloginsa kommenttiosastolla näin:

Syyttäjä mm. väitti, että Afrikan ongelmat johtuvat siirtomaavallasta; tämän perusteella syyttäjä katsoi olevan epäasiallista sanoa Afrikan ongelmien olevan afrikkalaisten itsensä aiheuttamia. Tässä vaiheessa pari lautamiestä hihitteli ääneen! Lautamiehet ja mahdollisesti tuomarikin ilmeisesti pitivät syyttäjän argumentteja helvetin typerinä ja kaukaahaettuina.

Muutama henkilö yleisöstä joka tapauksessa purskahti nauramaan mainitsemassani kohdassa, ei kuitenkaan niin äänekkäästi, että tuomari olisi joutunut rauhoittelemaan yleisöä.

Anonyymi kirjoitti...

Tämänkin poliittisen näytösoikeudenkäynnin tulos tulee olemaan merkittävä maamme lähitulevaisuutta ajatellen.

Illmannin ylimielisyys ja valmistautumattomuus saattoi perustua varmaan ennakkotietoon tuomiosta, eikä johtua ainoastaan hänen epäpätevyydestään ja typeryydestään.

Anonyymi kirjoitti...

Jos ihmisillä on halua kuulla oikeudenkäynnin nauhoitteet, niin sen pitäisi onnistua Espoon käräjäoikeudessa, nauhoitteet ovat julkisia asiakirjoja. Eivät tosin taida kopioita antaa.

Juu, kyllä se Rikosoikeus noin meni, painoksesta on paha sanoa mitään, kun näin kopion vain vilaukselta. Kirjoittajat: Olavi Heinonen, Pekka Koskinen, Tapio Lappi-Seppälä, Martti Majanen, Kimmo Nuotio, Ari-Matti Nuutila ja Ilkka Rautio. Kirjaan pitäisi päästä käsiksi myös verkossa routtaamalla liikenteensä Helsingin yliopiston kautta ja sitten siirtymällä osoitteeseen wsoypro.fi.

Adelphin täsmennykset olivat häkellyttäviä, lähes sanatarkkoja!

Fariseus kirjoitti...

Kovaa on peli jos noilla eväillä saadaan miehelle tuomio.

Kamalinta on että tuomio on silti mahdollinen.

Anonyymi kirjoitti...

Vielä hupaisampaa olisi ollut, jos Cosmo Hunk olisi ollut yleisön joukossa. Hänet olisi varmaan pitänyt kantaa ulos jossakin vaiheessa.

Vasarahammer kirjoitti...

"Kamalinta on että tuomio on silti mahdollinen."

Tuomio on mielestäni todennäköisin vaihtoehto, ja päiväsakkojen määräksi veikkaan samaa kuin Tomashotilla.

Hovioikeuden päätöstä en uskalla lähteä arvailemaan.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos - juu - Matiakselle tästä raportoinnista.

Se mikä pistää tässä silmään on Illmanin perusteiden muuttuminen.

Syytteen nostaessaan ja - myös muissa aikaisemmissa kommenteissaan - Mika-poitsu vetosi omaan väitöskirjaansa.

Kun vähän sieltä täältä on älähdetty ja kansalaiset - ja tosiaan muutkin kuin meikäläinen - ovat heilutelleet lainsäädäntövallan anastamiskorttia, hän perustikin oikeudessa vaateensa ainoastaan rikosoikeuden peruskursseilla käytettävään (tai käytettyyn) kurssikirjaan.

Jukka Aakula kirjoitti...

Hieno raportti.

Mahdoton ottaa kuitenkin kantaa mikä on lopputulos kun ei asiaa paremmin ymmärrä. Oikeustaju kieltämättä kärsii pahasti jos tuosta tuomio tulee. Tässä on aikamoinen ennakkotapauksen maku. Meneeköhän tämä hoviin, jos tuomiota ei tule ?

Mihinkä Vasarahammerin pessimismi muuten perustuu. Onko mutua vai syvällisempää asiantuntemusta tai kokemusta ?

Illmanin öykkärimäisyys on yllättävää - miten tällaiseen asemaan voi päästä ihminen joka olettaa syytetyn automaattisesti olevan tyhmä, paha ja kiihkoilija.

Illmanilla taitaa olla stereotypioita huomattavasti enemmän kuin Ellilällä tai monella muullakaan "äärioikeistolaisella".

Vasarahammer kirjoitti...

"Mihinkä Vasarahammerin pessimismi muuten perustuu. Onko mutua vai syvällisempää asiantuntemusta tai kokemusta ?"

Perstuntumaan ja siihen uskomukseen, että linja käräjäoikeudessa pysyy samana kuin aiemmissa vastaavissa tapauksissa.

Tomashot ja se runoilija saivat muistaakseni lähes identtiset tuomiot. Näistä oikeudenkäynneistä tosin ei ole yhtä tarkkaa kuvausta.

Anonyymi kirjoitti...

"syyttäjä katsoi olevan epäasiallista sanoa Afrikan ongelmien olevan afrikkalaisten itsensä aiheuttamia."

Hyvin kiistanalaista tiedettä.

Vielä kiistanalaisempaa tiedettä on tosin syyttäjän oma väitöskirja.

Kuka kertoo mikä on lopullinen tieteellinen totuus? Illman? Hovioikeus?

sdasfafasd kirjoitti...

Sen verran tässä käsi paketissa naputtelen että oli ilo lukea miten tyylikkäästi Ellilä veti homman kotiin.

Hieno raportti!. Elämme mielenkiintoisia aikoja.

Matias Turkkila kirjoitti...

Kommentointikierros kolme paketissa, Sain Ellilältä useita sanatarkkoja kommentteja. Objektiivisuuden nimissä taidan pyytää seuraavaksi niitä kommentteja Illmanilta.

Asia tuntuu kiinnostavan monia. Tekstiä on luettu viimeisen kymmenen tunnin aikana noin 1600 kertaa.

Unknown kirjoitti...

Ellilä vei nyt kyllä valtakunnansyyttäjää niin että pipo jäi.

Tunnen Mikon hyvin Kauppakorkeakoulusta, jossa usein väittelimme tietokoneluokassa milloin mistäkin. Myös käsillä olevasta kysymyksestä. En voi väittää olevani läheskään samaa mieltä ollenkaan kaikista Mikon näkökulmista, koska hänen näkemyksensä ovat monesti äärimmäisiä. Mutta hän on erittäin älykäs ja hänellä on erinomaisen vankat tiedot ja perustelut mielipiteilleen, ja kunnioitan niitä. Hänen kykynsä terävään ajatteluun ja argumentointiin on ihailtavaa, vaikkei mielipiteissä olisikaan samaa mieltä.

Tämän raportin perusteella voin helposti mielessäni kuvitella, että Mikko on ollut oikeudessa juuri omassa elementissään. Tuntien hänet en yhtään epäile, kun mainitsitte, että "Ellilä itse puolusti paremmin kuin asianajajansa".

Toivon Mikolle tsemppiä ja kaikkea hyvää! Toivottavasti myös oikeus toteutuu, eikä meidän tarvitsisi miettiä, voiko lakupatukassa olla neekerin kuvia vai ei.

Terveisin: "T-H" tietokoneluokasta

Anonyymi kirjoitti...

Ellilä vei nyt kyllä valtakunnansyyttäjää niin että pipo jäi.

Ei nyt sentään valtakunnansyyttäjää, vastassa oli vasta valtionsyyttäjä.

Unknown kirjoitti...

"Ei nyt sentään valtakunnansyyttäjää, vastassa oli vasta valtionsyyttäjä."

Kiitos korjauksesta. Pieni lapsus livahti tuohon. Vaikka kovin kaukanahan tuo ei asiallisesti ole, kun valtakunnansyyttäjänvirastossa nuo valtionsyyttäjätkin työskentelevät. Ovat käytännön syyttäjäporras useimmissa yhteiskunnallisesti merkittävissä jutuissa kuten tässäkin.

Jukka Aakula kirjoitti...

"Kuka kertoo mikä on lopullinen tieteellinen totuus? Illman? Hovioikeus?"

Aiemminhan teologit ja inkvisiitio määräsivät mikä kiertää mitäkin. Nyt juristit ja raastuvanoikeus.

Leniniä mukaellen voisi sanoa että totuus on poliittinen ja juridinen eikä tieteellinen asia.

Ironmistress kirjoitti...

Todettakoon, että kaiken sodankäynnin (ja inhimillisen konfliktin yleensäkin) perusperiaate on, että tunne vihollisesi.

Nyt tunnemme vihollisemme.

Vastassamme ei olekaan huippuälykäs, nerokas kaksikerroksinen juristi, joka Calvinin taidolla rutistaa täysin kiihkottomasti hesperofiilien kirjoituksista niiden kätketytkin piiloviittaukset esiin ja vakuuttaa tuomarin siitä, että teksti on tehty mala fide ja tosiasioita on käytetty yksinomaan kompromettointitarkoitukseen.

Ei.

Vastassamme on ensisijaisesti ideologiapohjainen vihollinen. Siis sellainen, joka pyrkii ajamaan omaa agendaansa, siis ideologiaansa, läpi ja kyseenalaistaa tosiasiat siksi, että niissä on jotain vikaa jos ne on esittänyt sellainen taho, joka on ideologisesti vääräoppinen. Vastassa on sellainen vihollinen, joka ulkoparlamentaarisin keinoin pyrkii aikaansaamaan ajattelusta rikoksen ja rankaisemaan tosiasioiden ääneensanomisesta, ei suinkaan miten sanoo (kuten roomalaisgermaanisen oikeuden mukaan pitäisi) vaan mitä sanoo.

Ja siinä - että lähtee kyseenalaistamaan tosiasiat, vaikka ne kuinka olisivat poliittisesti epäkorrekteja tahansa - isketään kirves kiveen silloin, kun tuomiovalta edustaa ehdotonta neutraliteettia eikä sillä ole poliittisen oikeaoppisuuden vaatimusta.

Tulee aivan mieleen Neuvostoliiton oikeusjärjestelmän "ennaltaehkäisevät rangaistukset" ja käsite "olemattomat tosiasiat". Illman kuvitteli pelkällä auktoriteetillaan jyräävänsä Ellilän, mutta kompastui tosiasioihin.

Jos valtakunnansyyttäjä on liikkeelä noin köykäisin eväin, niin silloin kuka tahansa nörtti, jonka ÄO on suurempi kuin rinnanympärys, voittaa hänet mennen tullen.

Matias Turkkila kirjoitti...

Toinen kirjallisuusviite oli Syrjinnän vastainen käsikirja, toimittanut Timo Makkonen.
Internationa organization for migration 2003. s. 128.

Anonyymi kirjoitti...

[tätä kommenttia on moderoitu]

Hei.

Minä olen yksi näistä "musuja hyysäävistä" ihmisistä Suomessa, vaikkakin vain mielipiteineni - mitään toimintaa en järjestele ellei faces-festivaaliin osallistumista sellaiseksi lasketa.

Olen kuitenkin 100% sitä mieltä, että Ellilää ei saa sivustaan tuomita, ainakaan tällaisen oikeudenkäynniksi kutsutun farssin perusteella. Tarkemmin en ole kaverin sivuun perehtynyt.

Suomen sananvapautta uhataan jo monilta rintamilta, syinä on pedofiliaa, rasismia, terrorismia, kohta tekijänoikeudet ja ties mitä seuraavaksi.

Suoraan sanoen vituttaa että sananvaputta vähätellään, enkä todellakaan halua päästä kertomaan ihmisille 20v päästä että "mitäs minä sanoin". Sananvapautta rajoittava kehitys on pysäytettävä!

Katsokaa vielä ***linkki poistettu*** , sielläkin on ainoastaan kritiikkiä koneistettua internetsensuuria kohtaan. Emme missään tapauksessa halua mitään automaattijärjestelmää tukkimaan mielipiteitämme!

Matias Turkkila kirjoitti...

Edelliselle anonyymille: Voi olla, että lähettämäsi linkin takaa löytyi ainoastaan sensuurikriittistä infoa, mutta harmillisesti nyt on niin, että toissapäivänä pienen tyttövauvan kotiin synnytyssairaalasta hakeneena en katso asiakseni kytkeä sananvapausasiaa lapsipornoasiaan. Joitain kytköksiä näissä alueissa saattaa olla, muuta tällä hetkellä en asiasta keskustele.

Kiitokset silti kommentistasi, olen tämänhetkisestä kehityskulusta kanssasi pitkälle samaa mieltä.

Ironmistress: Ellilän yleinen tietämys scenestä oli toki huiman paljon parempi kuin Illmanin. Samoin todettakoon, että Ellilä oli paljon miellyttävämpi kuunnella kuin lukea.

Illmanin ajatusmaailmasta sen verran, että hän hyvällä todennäköisyydellä pitää juttunsa tukijalkoina sitä, että tekstissä esiintyy ainakin kolme sellaista sanaa, joiden käyttöä pidetään solvaavana, nimenomaisesti "neekeri", "loinen", "sosiaalipummi". Tämä fakta yhdistettynä siihen, että kirjoituksen yleinen sävy pyrkii vakuuttamaan lukijan tietyistä monikulttuuriselle ajattelulle vieraista väitteistä, saattaa riittää tuomioon asti. On mielenkiintoista pohtia sitä, olisiko sama teksti ilman noita sanoja riittänyt lähettämään Ellilän esitutkintaan? Luulen, ettei olisi. Jos olisi, niin silloin alkaa kyllä olla paha merrassa.

Ellilän kirjoitus kun ei oikeastaan sano mitään muuta kuin sen, minkä olen itsekin tainnut moneen kertaan todeta. Näet sen, että:

[potentiaalisesti laiton kommentti]

Länsivaltojen ulkopuolisten yhteiskuntien olot ovat länsivaltoja kehnommat. Jos ulkopuolisista yhteiskunnista siirtyy paljon ihmisiä länsivaltoihin, näyttää tutkimusten sekä ihmisten omakohtaisten kokemusten valossa käyvän niin, että tulijat tuovat kehnot olot tuottavat toimintatavat mukanaan. Koska näin on, pitäisi vakavasti harkita, riittävätkö saadut hyödyt kattamaan aiheutuneet vahingot.

[/potentiaalisesti laiton kommentti]

Beach Girl kirjoitti...

Hello from the United States. is there anyone who can give me a rough translation or a translated summary of events. Bloggers in the US have an interest in Mikko and the outcome of his "trial."

Thank you.

Adelphi kirjoitti...

Unless Matias Turkkila is already translating the text into English, I would be happy to provide Conservative Beach Girl with a translation of the proceedings.

Matias Turkkila kirjoitti...

Beach Girl, Nice to hear from you again. We've exchanged comments before in my former anonymous blog. For reasons all too obvious, I don't really feel like linking my former anonymous identity into my real name so I'll skip the details.

Adelphi, if you can take the time to do the translation, please go ahead. After the translation has been published, there may be a good chance of starting another lengthy discussion about racialism on a certain australian blog :)

Anonyymi kirjoitti...

Media ei ole puuttunut tähänkään oikeudenkäyntiin. Voi olla, että taustalla on kaunis ajatus siitä, että nämä syytetyt pitää tuomita Hitlerin syntien takia.

Ajatellaan, että kun 1930-luvulla saksalaiset olivat hiljaa juutalaisvainojen alettua, voi sama tapahtua myös Suomessa. Kyse on kuitenkin mittakaavavirheestä, sillä Hitler oli sentään valtakunnan kansleri ja Ellilällä on vielä pitkä matka edes kansanedustajaehdokkaaksi. Mutta varmuuden vuoksi toivotaan, että Illman ja kumppanit hoitaisivat likaisen työn, jotta kukaan ei enää uskaltaisi sanoa mitään rotuvainoon viittaavaakaan.

Näin ainakin minulle tätä asiaa perusteltiin. Siksi on olemassa suuri riski siitä, että Ellilä tuomitaan. Olihan Hitler paha mies. Tämä on törkeä loukkaus suomalaisuutta kohtaan, ja pidän Illmanin puheita oikeudessa onnettomana parodiana, mutta hän on kuitenkin valtaapitävien asialla.

Adelphi kirjoitti...

Anonyymi: Näin ainakin minulle tätä asiaa perusteltiin.

Kuka mahtoi olla perustelija?

Vasarahammer kirjoitti...

Mielelläni kuulisin minäkin, mikä taho on edellisen anonyymin "syvä kurkku".

Veikkaukseni meni pieleen eli Ellilä sai kovemman tuomion kuin aikaisemmat internet-kiihottajat. Tähän on tietysti syynä Ellilän suurempi tunnettavuus ja korkeampi profiili. Pelkästään tekstin sisällön perusteella perustetta korkeammalle tuomiolle ei ole.

Seuraava kysymys lienee, mitä tästä seuraa. Jatkuvatko mielipidevainot vai päättyykö nettirasismin vastainen taistelu tähän? Muutetaanko lakia siten, että "sananvapausrikoksesta" voidaan jatkossa rankaista hallinnollisella päätöksellä? Mielenkiinnolla jäämme odottamaan.

Sen sijaan sananvapauden ylväiltä jättiläisiltä eli valtamedian edustajilta ei kannata odottaa mitään. Pikku-uutinen jossain sisäsivuilla kertoo, että espoolaismies tuomittiin kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Mitään isompaa juttua ei tule, koska viranomaiset ovat hyvän puolella pahaa vastaan niin kuin aina.

Anonyymi kirjoitti...

Syyllistyikö Ilman kansanryhmää vastaan kiihotukseen,syyllistäessä kaikki eurooppalaiset kolonnialismista vaikka esim. suomalaiset olivat pakkoliitetty venäjään siihen aikaa eli käytännössä venäläisten orjakansa,eikä siten muutenkaan suomalaisilla ole mitään osaa eikä arpaa koko afrikan suhteen.

Tästähän pitäisi nostaa syyte Ilmania vastaan ihan ilmiselvästi hän syyllistyi kiihotukseen jos Elliläkin tuomitaan.

IDA kirjoitti...

"Sen sijaan sananvapauden ylväiltä jättiläisiltä eli valtamedian edustajilta ei kannata odottaa mitään."

Itse odotan sitä, että illalla televisioon ja huomenna vakavimpiin päivälehtiin hankitaan dosenttitason kommentteja siitä saako toisten flirttailu tekstiviestejä julkaista ja miten asia on nähtävissä moraalin ja sananvapauslainsäädännön valossa.

Vasarahammer kirjoitti...

"saako toisten flirttailu tekstiviestejä julkaista"

Valtamedialla on prioriteetit kunnossa.

Adelphi kirjoitti...

Vasarahammer: "Valtamedialla on prioriteetit kunnossa."

Siltä tosiaan näyttää. 27. 3. 2008 tulee toivottavasti jäämään Suomen lehdistön historiaan kunniakkaana päivänä. Maan suurimman sanomalehden etusivun uutinen:

Oikeus sallii Kanervan tekstiviestien julkaisun

ja tähän liittyen neljä muuta juttua sekä päivän kysymys ("Onko Ilkka Kanervan tekstiviestien julkaiseminen tarpeen?").

Selkokielelle käännettynä: diipadaapa.

Pikku-uutinen toisaalla samassa lehdessä:

Oikeus määräsi espoolaisen siivoamaan bloginsa rasistisista teksteistä

Selkokielelle käännettynä: sananvapaus on lopullisesti lakkautettu Suomessa

Anonyymi kirjoitti...

Toivottavasti Mikko hakee hovioikedesta lopullisen päätöksen. Eihän tuon syytteen olisi millään muotoa mennä läpi, varsinkin kun lukee oikeudenkäynnin kulun. Eli veikkaan että lopputulos oli jo ennalta päätetty.

Suomessa ei ole enää sananvapautta!

Anonyymi kirjoitti...

Onnea teille jotka uskoo siihen järjen voittoon...

ihmisistä kun saa aina sopivalla manipuloinnilla jotain tunnetason vastineita ja loppujen lopuksi ne simpanssilauman hierarkia säännöt pätee ihmisissä...

Tässähän nyt on jokseensakkin huvittunut olotila kun katselee tätä Äo ja ihmis-"yk:n-sensuroima" asiaa. Simpanssit on taas shokeeraantuneet kun joku kehtaa väittää että tasa-arvoa ei olisi (siten kuten he typeryydessään sen ymmärtävät)

Hienointahan tässä on että Kukaan ei kait ole miettinyt mitään Konkreettisia malleja kuinka Afrikan olosuhteita parannetaan.
rahaa/ruokaa sinne on turha kantaa kun ihmiset oppii laiskoiksi eikä älykkyyspisteet nouse...

Jotenkin minusta tuntuu että tuolla anti-racist leirissä taitaa majailla muuaan psykopaatti jotka manipuloi koko touhua, se niiden toimintahan on enempi Haitallista näille afrikan-asukkaille kuin hyödyllistä.

ainiin älykkyystestithän on kyllä ehkä parasta komiikkaa mitä on... nehän ei oikein meinaa mahtua tähän tasa-arvon aikaan että JOKU voisi olla luonnostaan fiksumpi

suomessahan tasa-arvo toteutetaan fiksuimpien lasten kustannuksella koulussa kun opettaja kohtelee sitä lasta joka on huomattavan älykäs ikäisikseen samalla tavalla kuin muita niin lapsi siellä sitten oppii vain vihaamaan auktoriteettejä ja muutenkin suoriutumaan paskasti kun kokee että häntä rangaistaan (Itsehän taisin täytellä 2kirjasarjaa tehtäviä kun todettiin että on lahjakas... jos ne haastavat tehtävät == tuplataan/triplataan työmäärä mutta pidetään ne vaikeustasot samassa niin ei siinä mitää palkintoa koe saavansa ei edes oppimis-mekanismi palkitse kun tehtävät on lähes samoja eikä mitään todellista oppimista enää tapahdu.)
sitten kun ko henkilöt alkaa olemaan 15-16v ikäisiä onkin yllätys yllätys päät hiukan ehkä sekaisin ja 18v voidaankin harkita automaattisesti eläkkeelle siirtymistä...

ja sitten se argumentti... "No eihän siitä sinun älykkyydestäsi ollut mitään hyötyä selviytymisessä!!"
jooo helvetin hyvä argumentti mutta mietitkö että ei se älykkyys tarkota sitä että henkilö omaa maagisia kykyjä tehdä päätelmiä.

mutta jatkan passiivista-terrorismiani(työtön/hullu)

Unknown kirjoitti...

Tuomiossa esitetään seuraavat perustelut:

1.Kirjoituksen otteissa panetellaan afrikkalaista alkuperää olevaa värillistä kansanryhmää yleistämällä anarkistisuus koskemaan kaikkia kyseistä alkuperää olevia ja selittämällä järjestäytyneen yhteiskunnan vastaisuuden olevan syntyperäinen piirre.
2.Kirjoituksessa verrataan afrikkalaista alkuperää olevan värillisen kansanryhmän järjestyksessä pitämistä eläimen kurissa pitämiseen ja siten panetellaan kyseistä kansanryhmää vertaamalla sitä alentavalla tavalla eläimeen.
3.Kirjoituksessa panetellaan afrikkalaista alkuperää olevaa värillistä kansanryhmää ja tähän kansanryhmään kuuluvia maahanmuuttajia yleistämällä näihin kansanryhmiin kuuluvien olevan enimmäkseen työttömiä ja eurooppalaisten veronmaksajien rahoilla eläviä sekä yleistämällä näihin kansanryhmiin kuuluvien tekevän enemmän rikoksia kuin valkoisten ihmisten.


Näistä kohta 1. on käsittääkseni ihan luonnollinen eikä mistään kaukaa haettu tulkinta Ellilän tekstistä. Vaikka tosin biologisia eli periytyviä ominaisuuksia käsitellään suoraan, kirjoituksessa viitataan myös kulttuurisidonnaisiin eli opittuihin käyttäytymismalleihin.

Lainaus Ellilältä:
Neekerit noudattavat valkoisen yhteiskunnan säätämiä lakeja vain silloin, kun niitä konkreettisesti ylläpidetään kovalla kurilla. Jos kuri heltyy, neekereiden biologinen afrikkalainen kansanluonne manifestoituu taas heidän käytöksessään.

2. kohta on mielestäni jo hieman kauempaa haettu, tarkka lainaushan on (suoraan edellisen ja jellonankuvan jälkeen):
Leijonakin voi sirkuksessa totella ihmistä, kun sitä pidetään kurissa ruoskalla. Jos ihminen lakkaa ylläpitämästä kovaa kuria leijonalle, leijona ryhtyy hyppimään ihmisten nenille.

Tämä rinnastuu saman tekstin aikaisempaan kappaleeseen:
USA:ssa ja Kanadassa neekerit käyttäytyvät jotakuinkin siedettävästi vain silloin, kun ovat selvästi vähemmistönä. Ympäröivä valkoinen yhteiskunta, toisaalta väkivaltakoneistollaan (poliisit, vankilat, aseellinen itsepuolustus, KKK-tyyliset vigilantistit), toisaalta sosiokulturaalisella paineellaan, pakottaa neekerit sopeutumaan länsimaiseen kulttuuriin.

Eli neekereitä ei verrata suoraan eläimiin vaan yhteiskunnan jäseniinsä kohdistamaa sosiaalista muutospainetta sirkuseläimen kouluttamiseen. Kyseessä ei siis ole suoraan eläimeksi haukkuminen tai juuri leijonan kaltaiseksi väittäminen, vaan hieman korkealentoisempi, joskaan ei toki mikään mairitteleva vertaus.

Espoon KO:n 3. kohta sitten meneekin varmaan monelta muultakin kokonaan yli hilseen. Missä se "yleistäminen" oikein on? Eikö yleistäminen ole jonkin henkilön ominaisuuksien johtamista ilman henkilökohtaisia todisteita tämän viiteryhmän ominaisuuksista? Espoon KO on määrittänyt sanan merkityksen uudelleen, kun sen mukaan "yleistämistä" on faktan toteaminen, että enemmistö on työttömiä ja että kansanryhmässä tehdään enemmän rikoksia kuin valtaväestössä.

En ymmärrä miten näitä tilastoja voi julkisesti esitellä, jos yleistämistä on sen kertominen, etteivät kaikki jonkin kansanryhmän jäsenet ole työttömiä tai syyllisty rikoksiin ja että jotkin kuitenkin ovat ja syyllistyvät?

Yleistämiseen Ellilä olisi toki syyllistynyt, jos ei olisi viitannut mihinkään tilastoihin ja vaan todennut että joidenkin kansanryhmien edustajat ovat työttömiä ja rikollisia mitenkään kvantifioimatta näitä väitteitä.

Toivottavasti HO osaa edes perustella tuomionsa loogisemmin, mikä se sitten lieneekään.

Ari Savolainen kirjoitti...

Juha Sakari Lehto. Espoolainen tuomari, lapsi - isä suhteen kyykyttäjä!

Os: http://vanhemmat.com/phpbb/viewtopic.php?t=3744


Ari Savolainen
02940 Espoo