perjantai 1. elokuuta 2008

Ehjä keho

Hesarin keskustelupalstalla käydään kiivasta keskustelua siitä, pitäisikö poikien ympärileikkaus sallia. Keskustelun avannut HS-uutinen tässä. Asiassa on kyse siitä, että Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee lakiehdotusta, jonka mukaan ympärileikkaus olisi hyväksyttävää, kun sen tekee lääkäri vanhempien toiveesta ja lapsen suostumuksella . Ainoat kuviteltavat syyt ovat joko terveydellisiä tai uskonnollisia. Ja kuten uutinen toteaa, "leikkauksia tehdään uskonnollisin perustein tataari-, muslimi- ja juutalaisyhteisöissä."

Olen itse vastaavaa mieltä kuin keskustelusäikeen suuri bulkki; leikkauksia ei pitäisi uskonnollisiin syihin vedoten tehdä. Vaikka ihmisillä on toki uskonnonvapaus, pitäisi tuo vapaus rajata koskemaan ainoastaan omaa mieltä ja kehoa. Lapset eivät ole vanhempiensa omaisuutta, eikä lasten kehojen tulisi olla alisteisia vanhempien satukirjoista lukemille kehonmuokkausohjeille.

Edelleen uutisessa todetaan: "Nykyisin lainsäädäntö on poikien ympärileikkausten osalta epäselvä. Poliisi tutkii viranomaisten tietoon tulleet tapaukset törkeinä pahoinpitelyinä."

Poliisi ehkä tutkii, mutta syyttääkö syyttäjä?

Eipä taida. Valtakunnansyyttäjänviraston sivulla on näkyvissä eräs aiheeseen suoraan liittyvä oikeustapaus. Se kuuluu näin:


29.06.2004
Valtionsyyttäjä ei kohtuusperusteella nostanut syytteitä pahoinpitelystä laillistettua lääkäriä vastaan kotioloissa tehdyistä muslimipoikien ympärileikkauksista. Myöskään poikien isiä ei syytetty yllytyksestä pahoinpitelyyn.

Ympärileikkaustoimenpiteet suorittaneen lääkärin katsottiin menettelyllään tahallaan loukanneen lasten ruumiillista koskemattomuutta ja syyllistyneen pahoinpitelyihin kohdistaessaan toimenpiteen lapsiin, jotka eivät kyenneet antamaan siihen suostumustaan. Teot täyttivät pahoinpitelyn tunnusmerkistön, koska niissä oli ruumiillista väkivaltaa tekemällä vahingoitettu lasten terveyttä ja aiheutettu heille kipua.

Poikien isät olivat tahallaan taivuttamalla lääkärin tekemään henkilökohtaista koskemattomuutta loukkaavan rituaalisen ympärileikkauksen yllyttäneet lääkärin lapseen kohdistuneeseen pahoinpitelyyn. Valtionsyyttäjän mukaan isillä lasten huoltajana ei ollut oikeutta antaa lapsen puolesta ympärileikkaustoimenpiteeseen suostumusta, koska kyseessä ei ollut lapsen terveyttä edistävä hoitotoimenpide.

Koska sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä oli esittänyt säädettäväksi lain, jonka mukaan poikien ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset tulisivat tietyissä
olosuhteissa tehtyinä laissa sallituiksi, olisi oikeudenkäyntiä valtionsyyttäjän mukaan pidettävä kohtuuttomana ja tarkoituksettomana.


Syyttämättäjättämispäätöksissä otettiin huomioon myös poikien isien henkilökohtaiset olot ja se, että he olivat halunneet turvata pojille islaminuskonnon vaatiman ympärileikkauksen ja julkisen terveydenhuollon kieltäydyttyä toimenpiteistä kääntyneet yksityislääkärin puoleen.

Kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta syytteen nostaminen olisi ollut kohtuutonta, koska on yleisesti tiedossa, että ritualistisia ympärileikkauksia on tehty jatkuvasti ilman, että viranomaiset ovat niihin puuttuneet.

Myöskään tärkeä yleinen etu ei vaatinut jutussa syytteen nostamista, eikä asianomistajien edunvalvoja ollut vaatinut asiassa rangaistusta tai vahingonkorvauksia. (R 02/15)


Vedetään vielä yhteen: Vaikka pahoinpitelyn tunnusmerkistö on täyttynyt, teko on katsottu tahalliseksi, pahoinpitelyn kohteena on ollut puolustuskyvytön lapsi, ei valtionsyyttäjä ole katsonut tapausta syytteen nostamisen arvoiseksi, koska

a) Suomeen on ehkä joskus tulevaisuudessa tulossa laki, jossa teko katsotaan sallituksi ja

b) näitä ritualistisia pahoinpitelyitä tehtäisiin joka tapauksessa, rangaistaisiin niistä tai ei.

Näin meillä.

Muistelen, että Suomessa ei ole mahdollista tuomita ketään (paitsi ehkä sotasyyllisiä presidenttejä) taannehtivien lakien perusteella. Nyt näyttää kuitenkin olevan niin, että uudessa monikulttuurisessa maailmassa - siis siinä, jossa kaikki asiat kääntyvät päälaelleen - on mahdollista jättää tuomitsematta ei-vielä-voimaantulleiden lakien perusteella.

Parahin valtionsyyttäjälaitos. Tehkää syyttämis- ja syyttämättäjättämispäätöksenne voimassaolevien lakien perusteella. Älkää sillä perusteella, mitä joskus voi olla tai ei voi olla. Älkää myöskään siirtäkö juttuja roskikseen sillä perusteella, onko jokin asia yleinen tahi eikö. Syyttäkää, jos aihetta on.

Niille, joiden mielestä tässä asiassa on kyse vain pienestä kosmeettisesta parannuksesta, voi olla tarpeen tutustua kahteen aiheen tiimoilta tehtyyn kirjoitukseen.

Toinen on Vapaa-ajattelijoiden lausunto, jossa mm. todetaan:

"Työryhmässä on väärin perustein alistuttu sille ajatukselle, että tietyt yhteisöt eivät luovu poikien rituaalisesta ympärileikkauksesta. Kyllä ne luopuvat, kun yhteisöille tehdään selväksi, että rituaalinen ympärileikkaus on Suomen perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Alistuva asenne on myös rasistinen, sillä näiden ryhmien käyttäytymistä ennakoidaan edes yrittämättä kouluttaa ja informoida heitä. Vapaa-ajattelijat sen sijaan katsovat, että muslimit ja juutalaiset voivat omaksua tosiasioihin ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuvan informaation. Ei muslimeja voi leimata ryhmänä tyhmiksi ja ymmärtämättömiksi."

Toinen erinomainen kirjoitus on Jussi Halla-Ahon "Ympärileikkauksista"-teksti:

"Ajattele. Kyse ei ole suvaitsevaisuudesta ja suvaitsemattomuudesta. Kyse on sellaisten tekojen sallimisesta suvaitsevaisuuden nimissä, jotka ilman muslimi-, maahanmuuttaja- ja suvaitsevaisuusmuuttujaa jokainen terve ihminen myöntäisi eettisesti ja juridisesti vääriksi. Tekeekö suvaitsevaisuus sinusta sokean, kuuron ja tyhmän?"

Lisäisin vielä oikeuspresedenssin. Tärkeysjärjestyksen siis. Kumpi on tärkeämpi oikeus; vanhempien oikeus uskonnollisten riittien harjoittamiseen vaiko lapsen oikeus kokonaiseen ruumiiseen?

6 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Tuohon vapaa-ajattelijoiden kantaan, että on rasistista olettaa että muslimit ja juutalaiset eivät ymmärrä asioita, jos heille näistä informoidaan, yksi kommentti:

Vapaa-ajattelijat tuntuvat kuvittelevan että pelkkä asioitten selittäminen riittää muuttamaan ihmisten asenteet. Kutsuisin tuota jo melkoiseksi edistysuskoksi.

Vapaa-ajattelijat ovat niin varmoja omien mielipiteittensä ylivertaisuudesta että kunhan vaan pääsevät selittämään tietämättömille muslimeille/juutalaisille/kristityille miten paljon parempi vapaa-ajattelu on, niin kyllä nämä sen ymmärtävät.

Vapaa-ajattelijoille ei tule mieleenkään että muslimi voisi rationaalisesti asiaa harkittuaan tulla siihen johtopäätökseen että tällainen rituaali on hyvä asia.

Tulee mieleen kun Pohjois-Korea alkoi kääntää Kim Il Sungin teoksia suomeksi. Niin varmoja oltiin että kunhan judge-aatteen perusteokset saadaan suomalaisten työläisten lukemistoon niin vallankumoushan siitä tulee.

Sama edistysusko panee vapaa-ajattelijat uskomaan että maahanmuuttavat muslimit saadaan käännettyä valistusmiehiksi kunhan heille vain vapaa-ajattelua selitetään. Tällainen edistysusko on omiaan vapaa-ajattelijoit vähättelemään
Maahanmuuton riskiä.

Niemelä kyllä puhuu siitä että maahanmuutto on ehkä liian kovaa, mutta vapaa-ajattelijat eivät tule ehdottamaan islamilaisen maahanmuuton rajoittamista. Siihen he ovat liian pelkureita ja liian edistysuskoisa.

Anonyymi kirjoitti...

Sanottakoon, että Niemelä on minusta kuitenkin hyvä valinta vapaa-ajattelijoitten puheenjohtajaksi, koska hän pitää jatkuvasti yllä islam-kysymystä.

Mutta en usko että vapaa-ajattelijoista on islamisaation pysäyttäjiksi. Edistysusko ja valistus-agenda tekee heidät ylioptimisteiksi. He ovat melkeinpä tyytyväisiä muslimien maahanmuutosta koska saavat lisää työsarkaa. Suosittelisin että lähtisivät Beirutiin, Amman, Bagdadiin, Damaskokseen, Kairoon, Tripoliin, Teheraniin, Gaza Cityyn tai Ramallahiin levittämään vapaa-ajattelua.

Matias Turkkila kirjoitti...

Jukka,

Tuntenet vapaa-ajattelijoiden taustat minua paremmin. Itse olen pitänyt heitä lähinnä ihan kelpo haastajana tapakristillisyydelle. Kommentit islamista olen kategorisoinut Jussi K. Niemelän henkilökohtaisiksi irtiosoiksi. Toki se, että hän nyt sitä putiikkia johtaa, saattaa vaikuttaa tuleviin kannanottoihin. Hope so. Mitä useampi pistää oman nimensä likoon sen puolesta, minkä tärkeäksi kokee, sen parempi.

Tuosta leikkelystä vielä: en oikein näe, että muslimit saisivat esinahan leikkelystä mitään erityistä evolutiivista etua. Eikä sitä voi oikein kalliina signaalinakaan pitää koskapa kantaja ei ole itse myötävaikuttanut sen syntymiseen. Ehkä kyseessä on pelkkä riitti. Oletko koskaan törmännyt evolutiivisen puolen teksteihin tästä asiasta?

Anonyymi kirjoitti...

En ole törmännyt evolutiivisiin selityksiin mutta aion alkaa etsiä niitä. Yleensäkin kiinnostaisi löytyy islamista vaikka meemiteoreettinen analyysi: Mitkä ovat ne meemit tain instituutiot jotka saavat islamin leviämään ? ehdokkaita ovat tietysti

1. Jihad
2. Naisten alistaminen synnytyskoneeksi
3. Islamista poiskääntymis -kielto

...

En puolustele ympärileikkausta mutta ihmettelen Niemelän edistysuskoa. Eli uskoa siihen että valistuksella islam saadaan taltutettua maltilliseksi. Tällainen edistysusko aiheuttaa sen, että maahanmuuton rajoituksien valtavaa tärkeyttä ei ymmärretä.

Edistysuskoon liittyy lisäksi useimmiten se, että maailmankuva on äärimmäisen individualistinen. Kaikki yhteisöllisyys (moralismi, uskonto,...) nähdään täysin turhana. Ääri-individualismi on ristiriidassa tieteellisen maailmankuvan kanssa. Tieteen käsitys ihmisestä sisältää sekä yksilöllisyyden että yhteisöllisyyden. Voi puhua nimenomaan uskosta silloin kun tieteelliset selitykset ohitetaan ja pidetään kiihkoisesti kiinni omista mielipiteistä.

Individualismi-usko estää ymmärtämästä miksi tällaiset ideologiat kuin islam leviävät ja voittavat, ellei niitä vastusteta niitten omilla keinoilla.

IDA kirjoitti...

Myös Lääkäriliiton kanta on huomion arvoinen.

Se, kuten käsittääkseni myös tuo Vapaa-ajattelijoiden kanta, on hallituksen aikanaan pyytämiä kannanottoja lain valmistelua varten. Muistaakseni ylivoimaisesti suurin osa kannanotoista oli erittäin asiallisella tavalla perustellusti kielteisiä.

Silti lakiehdotus nyt on sellainen kuin on.

Matias Turkkila kirjoitti...

Tämä asia on ilmeisesti ollut jo aika kauan vireillä, sosiaali- ja terveysministeriön Ympärileikkaustyöryhmän (sic.) yhteenveto on vuodelta 2003. Se löytyy täältä.

Lisäksi linkitetyn sivun alalaidassa on taulukko, johon on listattu lausunnonantajien kannat. Ne seuraavassa:

Kannattaa lain säätämistä (joko
voimakas kannatus tai neutraalimpi
hyväksyminen):

Oikeusministeriö
Työministeriö
Etnisten suhteiden
neuvottelukunta
Opetusministeriö
Vähemmistövaltuutettu
TEO
ETENE
Väestöliitto
Suomen Kuntaliitto
Oulun lääninhallitus
Etelä-Suomen lääninhallitus
Länsi-Suomen lääninhallitus
Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiri
Lapin sairaanhoitopiiri
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri
Vaasan sairaanhoitopiiri
Suomen Kätilöliitto
DUODECIM
Suomen Anestesiologiyhdistys
Ihmisoikeusliitto
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Suomen evankelis-luterilainen
kirkko
Suomen ortodoksinen
kirkollishallitus
Helsingin juutalainen seurakunta
Al-Rahma –moskeija
Iftin Seura ry

Vastustaa lain säätämistä
Stakes
Itä-Suomen lääninhallitus
HUS
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri
Suomen Lääkäriliitto
Lastensuojelun Keskusliitto
Sexpo säätiö
Vapaa-ajattelijain liitto ry

Ei suoranaista kannanottoa
lain säätämisen puolesta tai
vastaan; täsmennyksiä, jos
säädetään

Eduskunnan oikeusasiamies
Pohjois-Savon
sairaanhoitopiiri
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Suomen Lastenlääkäriyhdistys
Potilasvakuutuskeskus
Potilasvahinkolautakunta

Ei ole ihme, että Al-Rahma –moskeija tai Helsingin juutalainen seurakunta kannattavat lakia. Sen sijaan on omituista, että myös Ihmisoikeusliitto kannattaa sitä. Ehkä lapset eivät ole ihmisiä?